Aanmelden Ervaringscertificaat

ecarr logo evc aanbieder

EVC AANMELDFORMULIER

Met deze overeenkomst kunt u zich aanmelden voor één van de EVC-traject die uitgevoerd worden door Ecarr B.V. Het EVC-traject kost €1995,- excl. btw.

Deze kosten kunnen in veel gevallen deels of volledig worden teruggevraagd via de O&O fondsen.

Ervaringscertificaat voorbeeld

Verzilveren via ROC

Wilt u na het EVC-traject de stap maken naar verzilveren via een ROC (Diploma “start bekwaam”) neem dan eerst contact met ons op of hier de mogelijkheden voor zijn. Wij kunnen uw EVC-traject na afronding “bekronen” met een Vakbekwaamheidsbewijs.

De kosten hier voor zijn €150,- excl. btw.

Kopie ID

Tijdens het aanmelden wordt u gevraagd een kopie van uw ID te uploaden.

Tijdens de praktijkbeoordeling dient u zich ook te legitimeren bij de assessor van Ecarr.

Tip: om veilig een kopie van uw ID te maken is er een app van de rijksoverheid: KopieID, hiermee schermt u uw BSN af en kunt u aangeven wat het doel is waarvoor uw ID gebruikt mag worden).

EVC downloaden

Het portfolio en de EVC-rapportage (ervaringscertificaat) zijn eigendom van de deelnemer en zijn na afronding van het EVC-traject 5 jaar lang zelf te downloaden in de EVC-omgeving.

Na 5 jaar wordt het account in verband met de AVG wetgeving verwijderd uit ons systeem.

Na afronding van het EVC-traject wordt het ervaringscertificaat binnen 4 weken geregistreerd in het Register Ervaringscertificaten van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

aanmelden evc traject

LET OP!
Wordt dit traject betaald door uw werkgever dan dient uw werkgever dit formulier ook te ondertekenen en de gevraagde gegevens in te vullen.

Bent u zelfstandig (dus kandidaat en werkgever) dan dient u dus 2 keer te tekenen.

  Gegevens deelnemer

  Voornaam

  Tussenvoegsel

  Geboortedatum

  Geboorteland

  Burgerservicenummer

  Straat

  Postcode

  Mobiel telefoonnummer

  Mailadres privé

  Huidige functie

  Upload een kopie van uw ID (zie tip hierboven); max 3 MB

  Persoonlijke doelstellingen
  Ik wil inzicht krijgen in waar ik staIk wil inzicht in mijn ontwikkelpunten, om daarmee gericht te kunnen bijscholenIk wil inzicht in mijn ontwikkelpunten, om me te gaan certificerenIk heb geen andere doelstellingen dan de algemene EVC doelstellingIk wil mijn APK-papieren gaan behalenAnders

  Voor welke standaard wilt u zich inschrijven?
  Mobiliteit en voertuigenTechniek en procesindustrie

  Status

  Gegevens werkgever / Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf

  Naam contactpersoon

  Straat

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon contactpersoon

  Mailadres contactpersoon

  Betaling
  Wie betaald de kosten van de EVC?

  Ter controle en snellere verwerking van de betaling: bankrekeningnummer
  IBAN

  Op naam van

  Met Ondertekening van dit document verklaar ik dat:
  • Ik dit formulier juist en volledig heb ingevuld;
  • Ik kennis heb genomen van de EVC-procedure zoals Ecarr deze aanbiedt.
  Daarbij geldt Ecarr als EVC-aanbieder als onafhankelijke, verantwoordelijke en objectieve partij voor
  het gehele EVC-traject en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van de deelnemer. Het EVC-traject wordt in principe alleen uitgevoerd door begeleiders en assessoren van Ecarr. Wanneer derden worden ingezet vallen deze in alle gevallen geheel onder de verantwoordelijkheid van Ecarr;
  • Ik akkoord ga met de EVC-begeleider en EVC-assessor die mijn individueel EVC-traject afnemen;
  • Tussen de kandidaat (U) en de assessor bestaat geen relatie anders dan die onvermijdelijk is voor het uitvoeren van het EVC-traject indien anders dan meld ik dit bij Ecarr;
  • Ik op de hoogte ben dat de begeleider geen uitspraken doet over de beoordeling;
  • Ik geen wens heb tot verzilvering;
  • Ik bij deze op de hoogte ben dat er een steekproef kan komen tijdens het werkplekbezoek/ CGI
  • Ik alleen eigen materiaal aanlever in het portfolio, waarop getoetst kan worden met plagiaatsoftware;
  • Ik ben op de hoogte dat scholing en diplomering geen onderdeel is van de EVC-procedure.
  • Ik ga akkoord met het verplichte afsluitende gesprek waarbij ik mijn ervaringscertificaat in ontvangst neem.

  Door ondertekening van dit formulier bevestig je akkoord te zijn met de klachtenprocedure en het privacyreglement. Beide staan op de site van Ecarr B.V.

  Naam deelnemer

  Deelnemer handtekening


  Datum

  Naam werkgever

  Werkgever handtekening