Procedure Ervaringscertificaat

ecarr logo evc aanbieder

Procedure

De procedure van een EVC-traject bestaat uit vier stappen. Van aanmelding voor een EVC-traject tot en met de ontvangst van de rapportage moet je rekenen op een periode van maximaal zes maanden. Deze zes maanden zijn afhankelijk van je eigen inzet. Het traject kan al met zestien weken afgerond zijn.

Aanmelding EVC-traject

Via de knop aanmelden kun je jezelf of een werknemer aanmelden voor het EVC-traject. Na aanmelding voor een EVC traject word er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek.

Intakegesprek

Tijdens dit intake gesprek wordt de procedure van het traject nogmaals aan de kandidaat uitgelegd en word er uitleg gegeven over de werking van het digitale portfolio. Ook wordt er uitgelegd waar op gelet moet worden bij het vullen van het portfolio en waar de kandidaat terecht kan met vragen. Tevens wordt hier uitleg gegeven over wat te doen bij klachten.

Samenstellen digitaal portfolio

In een periode van maximaal acht weken toets je onder begeleiding van een ervaren portfoliobegeleider je ervaring aan de criteria van de landelijke standaard. Je vult een vragenlijst in, waardoor je je ervaring gaat spiegelen aan de criteria van de door jou gekozen standaard. Verder start je met het samenstellen van een digitaal portfolio. In het digitaal portfolio registreer je al je werkervaring en gevolgde opleidingen/trainingen. Verder kun je beroepsproducten (foto’s en verslagen of filmpjes) toevoegen waarmee je je ervaring wilt aantonen. Ook getuigschriften, contracten en verslagen van beoordelingsgesprekken kunnen als bewijsmateriaal dienen.

Beoordeling digitaal portfolio en het assessment

Als je klaar bent met het portfolio gaat een ervaren vak assessor het portfolio beoordelen. Na de beoordeling van het portfolio maakt de assessor een afspraak voor een assessment. Dit assessment bestaat uit een werkplekbezoek en een interview. Tijdens dit werkplekbezoek ga je gewoon in je vakgebied aan het werk en waar nodig zal de assessor je vragen waarom je bepaalde handelingen uitvoert. De ervaring van het werkplekbezoek en het interview samen geven de assessor de input die nodig is om het ervaringscertificaat op te stellen. De vak assessor beschrijft vervolgens de erkenning van je ervaring in de landelijke standaard in het ervaringscertificaat.

Definitieve ervaringscertificaat

De beoordeling wordt door een tweede assessor gecontroleerd en vanaf week zestien kun je het definitieve ervaringscertificaat gaan verwachten. Op het moment dat het ervaringscertificaat definitief is komt het automatisch digitaal beschikbaar en zal er door de portfoliobegeleider een afspraak worden gemaakt voor aflevering van het ervaringscertificaat. Het traject wordt definitief afgerond met de aflevering van het rapport en een eindgesprek.

Duur EVC-traject

Een EVC-traject duurt maximaal zes maanden. Alleen door bijzondere omstandigheden kan hiervoor verlenging aangevraagd worden.

U bent uiterlijk 2 maanden bezig met het maken van uw portfolio. Daarna heeft Ecarr uiterlijk 16 weken nodig voor de volgende stappen. Van het beoordelen van het portfolio, werkplekbezoek en assessmentgesprek tot en met het schrijven en uitreiken van het Ervaringscertificaat.

 

Uw rechten en plichten als deelnemer

Uw rechten

  • U krijgt begeleiding bij het maken van uw portfolio.

  • U kunt gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure (zie downloads)

  • Uw privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent onder meer dat wij alleen met uw toestemming informatie geven over het verloop en het eindresultaat van uw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties).

  • U krijgt een afsluitend gesprek.

  • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier uw eigendom.

Uw plichten 

  • U mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan uw portfolio. Hierop kan worden gecontroleerd met plagiaatsoftware.

  • In verband met onze hoge kwaliteitseisen gaat u ermee akkoord dat een controlerende organisatie een assessment (werkplekbezoek of gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd.

  • In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kan Ecarr voor u aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.

Scholing of diplomering is geen onderdeel van de EVC-procedure. Het EVC-traject stopt zodra u uw Ervaringscertificaat heeft ontvangen. Na afronding krijg je van ons een advies en wij kunnen, als dat gewenst is, zorgen dat een van onze partnerorganisaties contact met je opneemt voor een mogelijk vervolgtraject.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!

Resultaat

Met het Ervaringscertificaat ontvang je de officiële erkenning van de onderdelen van de landelijke MBO-standaard die je hebt aangetoond in het portfolio en het assessment.

Ervaringscertificaat voorbeeld