Voorwaarden inschrijving Ervaringscertificaat

ecarr logo evc aanbieder

Inschrijvingsvoorwaarden 

Voor deelname aan EVC zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

 • Bij annulering tot 2 weken voor de start van het EVC-traject (intakegesprek) worden geen kosten in rekening gebracht.
  – Bij annulering korter dan 2 weken voor de start van het EVC-traject (intakegesprek) wordt €1595 excl. btw in rekening gebracht.
  -In geval het verschuldigde EVC-tarief niet voorafgaand aan de start van het EVC-traject is voldaan heeft Ecarr het recht het EVC-traject op te schorten of te annuleren.
  – Het EVC-traject kan alleen geannuleerd worden door de opdrachtgever niet door de kandidaat.
 • De EVC-procedure start vanaf het moment dat alle documenten bij Ecarr binnen zijn en duurt vanaf dat moment gemiddeld 6 maanden.
 • Investering in tijd voor een EVC-traject:
  – Intake gesprek: ongeveer 1 uur
  -Portfolio compleet maken en documenten uploaden: ongeveer 3 uur
  – Praktijkobservatie en criterium gericht interview: 1 dag
  – Het doornemen van het ervaringscertificaat en nazorg: circa 2 uur
 • Alle onderdelen van het EVC-traject worden uitsluitend door Ecarr medewerkers uitgevoerd.
 • De EVC-deelnemer heeft recht op begeleiding door een portfolio begeleider van Ecarr, als de deelnemer niet akkoord is met de toegewezen begeleider dan een andere begeleider gekozen worden.
 • Tijdens de EVC-procedure hebben zowel de deelnemer als de assessor aangegeven geen enkele binding met elkaar te hebben.
 • De inhoud van de EVC-rapportage zal zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer niet met derden worden gedeeld.
 • Bij klachten of bezwaar tegen de uitkomst van het EVC-onderzoek, wordt in behandeling genomen volgens de klachtenprocedure van Ecarr, en kunnen kenbaar gemaakt worden via www.ecarr.nl/klachten. Klachten worden door anderen niet zijnde de begeleider en/ of assessor onafhankelijk in behandeling genomen.
 • Eventueel geschil of beroep kan ingediend worden bij Testudo, de controlerende instantie die de EVC-procedures van Ecarr controleert. Zie www.testudo-onderzoek.nl
 • Met de ondertekening van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het feit dat Ecarr een kopie van uw legitimatiebewijs gedurende de bewaartermijn van het EVC-dossier bewaart.
Ervaringscertificaat voorbeeld