Wat is een geldig identiteitsbewijs

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Waar moet het identiteitsbewijs aan voldoen?

 • Het moet geldig zijn, op naam van de aanvrager staan, onbeschadigd zijn en voorzien van een pasfoto.
 • Het moet het originele identiteitsbewijs zijn, dus geen kopie of een bewijs van vermissing.
 • Het mag geen noodpaspoort of laissez passer zijn (dat is alleen geldig als reisdocument maar niet als legitimatie).

 

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 

 • een geldig Nederlands paspoort;
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs (de geldigheidsduur van het rijbewijs mag verstreken zijn).

 

Heeft u de Nederlandse én een andere nationaliteit?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 

 • een geldig Nederlands paspoort;
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs (de geldigheidsduur van het rijbewijs mag verstreken zijn).

 

Heeft u de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 

 • een geldig EU/EER-paspoort;
 • een geldige EU/EER-identiteitskaart;
 • een geldig EU/EER-vreemdelingendocument.

 

Welke landen horen bij de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)?

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, (Staten van) Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Man (eiland), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

 

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 

 • een geldig buitenlands paspoort, voorzien van een geldige sticker voor verblijf in Nederland;
 • een geldig Nederlands vreemdelingendocument.

 

Wat zijn toegestane Nederlandse vreemdelingendocumenten?

 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • Nederlands W-document;
 • Nederlands identiteitsbewijs voor Geprivilegieerden;
 • een door de Nederlandse overheid afgegeven pas Diplomaat Buitenlandse Zaken.

 

Zijn er bijzonderheden?

 • Als op uw identiteitsbewijs uw meisjesnaam niet vermeld staat, neem dan contact op met onze support@ecarr.nl (bijvoorbeeld als u een paspoort heeft uit Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Zwitserland of Kroatië).
 • Als uw achternaam niet volledig op uw identiteitsbewijs past omdat hij te lang is, neem dan contact op met onze support@ecarr.nl

 

Wanneer kan er geen Praktijkanalyse of CGI plaatsvinden.

 • als uw identiteitsbewijs niet voldoet aan de hierboven gestelde eisen;
 • als er andere gebreken van uw identiteitsbewijs worden geconstateerd;
 • als uw identiteit niet op de juiste wijze of overtuigend kan worden vastgesteld via uw identiteitsbewijs.